Qui som

Coordinadora Catalana Entitats Tutelars

La Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars (CCET) és una Associació sense afany de lucre, fundada l’any 2000, que aglutina entitats de suport a les persones amb diversitat funcional i persones grans. Aquest acompanyament, l’exerceixen en base a les figures jurídiques de suport legalment establertes.

Actualment, la CCET compta amb 23 entitats sòcies, d’arreu de Catalunya.

Missio de la Coordinadora Catalana d'Entitats Tutelars

Missió

La CCET té com a missió representar els interessos de les entitats que es dediquen a l’acompanyament de les persones amb diversitat funcional i persones grans.

Visió de la Coordinadora Catalana d'Entitats Tutelars

Visió

Ser una associació de referència en la defensa dels interessos de les entitats d’acompanyament, i contribuir a la transformació social per aconseguir que les persones amb diversitat funcional i persones grans siguin considerades com a ciutadans de ple dret.

Valors de la Coordinadora Catalana d'Entitats Tutelars

Valors

Qualitat de servei, Compromís ètic i professional

Com coordinadora els nostres objectius son…

  • Promoure l’intercanvi d’expertesa des del coneixement mutu de les entitats del sector a Catalunya.
  • Compartir i debatre les qüestions relatives a l’activitat pròpia per tal de formular estratègies conjuntes d’actuació.
  • Fer visible a la societat el què fem com a servei essencial que ofereixen les entitats tutelars.
  • Impulsar accions de sensibilització per donar a conèixer a la ciutadania la realitat de les persones que atenem i reivindicació dels seus drets.
  • Ser portaveus de les entitats associades davant les administracions públiques i estaments judicials.
  • Impulsar propostes polítiques i legislatives que permetin desenvolupar el suport a la persona en base als principis establerts en la Convenció de Nacions Unides pels drets de les persones amb discapacitat.
  • Enfortir i promoure les relacions amb altres organitzacions, associacions i federacions del sector a fi d’integrar accions i iniciatives de millora conjunta.
  • Assessorar les entitats associades en els diferents àmbits relatius a l’acompanyament.
  • Impulsar formació continua innovadora i transformadora que afavoreixi l’excel.lència de les entitats associades i dels seus professionals.