Entitats associades

Acompanyem a la teva fundació

Les Entitats Tutelars són un servei adreçat a:


  • Acompanyar i cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials).

  • Promoure l’autonomia personal de les persones amb modificació de la capacitat intel·lectual, malaltia mental i gent gran amb modificació de les seves capacitats i en els termes que estableix la resolució judicial d’incapacitació corresponent.

Així, aquest servei s’orienta a


  • Vetllar pels seus destinataris, amb la finalitat de possibilitar el seu desenvolupament integral, la seva autonomia personal i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; desenvolupant per a això actuacions de suport en les àrees social, econòmica i jurídica, adreçades a procurar-los els suports humans, personals, afectius i relacionals que necessita.
  • Vetllar per ell, representar-lo i exercir tots els seus drets, i administrar-li els seus béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent.

Les entitats tutelars atenen

Gent gran

Persones a partir dels 65 anys i menys de 65 anys amb malalties neurodegeneratives, incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Discapacitat intel·lectual

Persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Malaltia mental

Persones majors de 18 anys amb malaltia mental incapacitades legalment o protegides per càrrecs tutelars designats judicialment.

Entitats Sòcies

Aquestes són les entitats actualment són membres de la Coordinadora Tutelar

Vols formar part de la Coordinadora Tutelar?
Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu

-

-

4 + 13 =