Qui som

Organització

Et presentem el nostre organigrama:

Organigrama de la Coordinadora Catalana d'Entitats Tutelars
Organigrama Equip Equip Coordinadora Tutelar

Assemblea General de socis

És l’òrgan màxim de govern i expressió de la voluntat de les entitats associades. Pot reunir-se en sessió ordinària o extraordinària.

Junta directiva

És la representant legal de l’associació. Funcions de representació, gestió, administració i execució del que delega l’assemblea general.

Presidenta
Sra. Remei Tarragó Riverola
F.P.T. La Tutela
Vicepresidenta primera
Sra. Montserrat Villagrassa Coromines
F. P. T. Via Guasp
Vicepresidenta segona
Sra. Mireia Arch Cañas
F. P. T. Santa Clara
Vicepresidenta tercera
Sra. M. Luz Montero Palacios
F. P. T. ACFUC
Secretari
SR. Pau Llobet Poal
F. P. T. Fadesia

Tresorer
Sr. Miquel Fitó Badal
F. P. T. ACIDH

Vocal
Sra. Carina Gomez Ricart
F. P. T. Jaume Batlle Bigas

Vocal
Sra. Aurora Santin Gomez
F. P. T. Alzheimer Catalunya

Vocal
Sra. Estrella Vidal Alonso
F. P. T. La Tutela

Vocal
Sr. Carles Tarrida Juncà
F. P. T. de l’Anoia

Vocal
Sra. Lídia Folgueiras Folgueiras
F. P. T. Ripollès

Comissió de Tècnics

Grup de treball en què es plantegen situacions tècniques a tots nivells: administratiu, econòmic, social i legal.

Comissions de treball

Organització interna

Objectius

 • Enfortir la Secretaria Tècnica.
 • Intercanvi i traspàs d’informació a les entitats.
 • Organització i garantir les comissions de treball que s’acordin a la Junta.
 • Visibilitat de l’entitat.
 • Programar calendari de reunions i actes.
 • Avaluació de la qualitat del servei.

 • Organitzar i implementar el programa de formació intern/extern.
 • Creació de Comissions de Treball.
 • Impulsar la participació – pro-activitat de les entitats.
 • Possible ampliació de la Secretaria d’acord amb els projectes que es posin en marxa.

Persones de referència

Elisenda Copons
Coordinadora
Silvia Garcia Nogué
Estrella Vidal Alonso

Relacions Institucionals

Objectius

 • Enfortir les relacions de les entitats sòcies.
 • Enfortir les relacions amb les altres coordinadores de suport. 
 • Participar en altres entitats del sector social: Taula del Tercer Sector, Coordinadora de Fundacions, Coordinadora de Tutela (nacional), etc…
 • Establir contacte continuat amb l’AAPP: Unitat de Tuteles, Taula Tècnica, Comissió de Tuteles, Plenari de Serveis Socials, etc.
 • Establir contacte continuat amb el Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris.
 • Establir contacte amb organismes internacionals, públics i privats.
 • Establir contacte amb els mitjans de comunicació (premsa, radio, TV, etc…).

Persones de referència

Silvia Garcia Nogué
Coordinadora
Carina Gomez Ricart
Aurora Santin

Comunicació interna i externa

Objectius

 • Incorporar noves tecnologies a les comunicacions i participació: videoconferència i/o altres plataformes.
 • Participació en jornades, cursos, etc… com assistents i components, etc…
 • Visibilitat de l’entitat, servei, projectes i col·lectius.
 • Actualitzar web.
 • Tenir presència a les xarxes socials.
 • Mitjans de comunicació: premsa, etc…

Persones de referència

Miquel Fitó Badal
Coordinador
Elisenda Copons
Mireia Arch

Recerca i comunicació

Objectius

 • Model de concert.
 • Intercanvis d’experiències en la implementació dels models de suport.
 • Establir dinàmiques de funcionament que facilitin el recull sistemàtic de reflexions i experiències. 
 • Elaboració de propostes legislatives i socials per les entitats i les persones.
 • Establir línies de col·laboració i intercanvi amb altres entitats d’àmbit autonòmic, nacional i internacional

Persones de referència

Silvia Garcia Nogué
Coordinador
Carina Gomez Ricard
Pau Llobet Poal
Lidia Folgueiras Folgueiras
Paqui Gómez
Estrella Vidal Alonso
Telma Arbues
M. Luz Montero

Sostenibilitat econòmica

Objectius

 • Finançament propi: quotes (revisió de les quotes).
 • Finançament públic.
 • Captació de recursos privats.

Persones de referència

Estrella Vidal
Coordinadora
Elisenda Copons
Silvia Garcia

Serveis a l’associat

Objectius

 • Formació permanent dels professionals (per exemple psicopedagògica, tecnològica, etc…).
 • Suport i assessorament a les entitats.
 • Altres.

Persones de referència

Silvia Garcia Nogué
Coordinadora
Mireia Arch
Col·laboració formació
Carina Gómez
Col·laboració formació